خط توليد قند از شكر
   

قند تنها در چند كشور جهان مورد مصرف دارد كه ايران نيز يكي از آن جمله كشورها ميباشد، با توجه به اينكه اغلب دركشورما از قند استفاده مي كنند لذا مي بايست با توجه به مصرف كشور ترتيبي اتخاذ كرد تا بتوان شكر را به قند تبديل نمود. اين عمل توسط ماشين آلات بشرح ذيل انجام ميپذيرد:

1- مخزن حلال : مخذن حلال جهت حل كردن شكر در آب تا نقطه اشباء استفاده ميگردد. جهت بهره وري بهتر سعي برآن است كه دماي آب را بالا برد.(ظرفيت حلاليت افزايش يابد) بدين سبب اغلب اين مخازن داراي سيستم مبدل حرارتي ميباشند(كوئيلي ويا دو جداره)

2- فيلترپرس : پس از تهيه محلول اشباء شده آب قند آن را جهت صاف كردن از دستگاه فيلترپرس عبور داده و آب قند صاف شده را به دستگاه تغليظ هدايت مي نمائيم دستگاه تغليظ .

3- تغليظ : دستگاه تغليظ با ظرفيتها مختلف وجود داشته و وظيفه آن كاهش ميزان آب موجود در آب قند بوده كه بديهي است با اين عمل غلظت آب قند افزايش يافته و از نقطه اشباء عبور كرده و وارد مرحله كريستالسيون مي گردد كه در اين قسمت كريستالهاي قند تشكيل ميگردد. پس از اينكه كريستالها به ميزان لازم رسيدن(معمولاً بريكس 85 الي 90) از دستگاه خارج و وارد قالب ميگردند. دستگاه تغليظ به صورت بچينگ كا كرده و تحت خلاء عمل تغليظ را انجام  ميدهد.

4- دستگاه سانترفيوژ : پس از تهيه كريستال قند و قرار گرفتن آن در قالب ميبايست آب قند اضافه را از آن خارج نمود كه اين عمل توسط دستگاه سانترفيوژ با دور بالا انجام ميپذيرد. دستگاههاي سانترفيوژ  بسته به ظرفيت انواع مختلفي دارند.

 

 


 
نظرسنجی
نظر شما درباره وب سایت جدید شرکت پیمان توس چیست؟  
 نمايش نتايج

تبلیغات
پیمان توس